Home / Nieuws / Ingrepen project Grensmaas sorteren effect

Ingrepen project Grensmaas sorteren effect

De ingrepen van Consortium Grensmaas voor een betere hoogwaterbescherming langs de Zuid-Limburgse Maasoevers zetten nu al zoden aan de dijk.

In het stroomgebied van de Maas bij Borgharen, Itteren en Geulle aan de Maas is het waterpeil bij hoogwater 60 tot 80 centimeter minder hoog dan voor de rivierverruiming. Die dorpen houden het nu droog bij overstromingen zoals in 1993 en 1995.

Borgharen 1993
Borgharen 1993

Ook Maastricht profiteert van de ingrepen. Daar valt het Maaspeil bij hoogwater minstens 20 centimeter lager uit dan voor de start van het project Grensmaas.

Dat blijkt uit kwartaalanalyses van het hydraulisch bureau AHA in opdracht van Rijkswaterstaat.

Ron Agtersloot van AHA: ,,Het is onmiskenbaar dat de ingrepen van het Consortium al een behoorlijk positieve invloed hebben op de waterstanden. Die effecten worden overigens stroomafwaarts snel geringer, omdat daar de ingrepen langs de Maas nog moeten beginnen.”

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas is verheugd over de uitkomsten van de onderzoeken.

,,We hadden eerder al signalen gekregen van de omgeving dat mensen duidelijk konden merken, dat het water minder hoog reikt in natte periodes. Dat wordt nu ook met cijfers gestaafd. En dat is belangrijk. Een betere hoogwaterbescherming is voor de inwoners toch het belangrijkste onderdeel van ons project.”

De komende jaren gaat het Consortium ook met de rivierverruiming, aanleg van hoogwatergeulen en kadeversterkingen aan de slag in plaatsen als Nattenhoven, Grevenbicht, Schipperskerk en Visserweert. Ook in Meers wordt er nog volop gewerkt aan de hoogwaterbescherming.

Contractueel is vastgelegd dat de bevolking van het gebied tussen Maastricht en Roosteren op 1 januari 2018 vijf keer minder risico op een overstroming zal lopen dan voor de start van het project Grensmaas.

Top