Home / Nieuws / Ingrepen Maas leveren nu al economische meerwaarde op

Ingrepen Maas leveren nu al economische meerwaarde op

De economische meerwaarde van de uitvoering van de Grensmaas op de Limburgse en Vlaamse Maasoevers bedraagt nu al zo’n 20 tot 25 miljoen euro per jaar.

Dat is een van de uitkomsten van een onderzoek van de Vlaamse Universiteit Hasselt naar de maatschappelijke opbrengsten van onder meer de hoogwaterbescherming, de milieuwinst, de natuurontwikkeling en de recreatie in de Maasvallei.

Het vliegwieleffect van het werk aan de Maas kan in de toekomst nog verder stijgen en daarmee ook de financiële opbrengsten, zo verwachten de onderzoekers. De uitvoering van de Grensmaas aan beide Maasoevers is immers nog niet afgerond.

Alle resultaten van het onderzoek worden woensdag 12 december gepresenteerd tijdens een mini-symposium van RivierPark Maasvallei in de Brigidahoeve in Itteren. Een dag later zijn die uitkomsten ook terug te vinden op de website van RivierPark Maasvallei: www.rivierparkmaasvallei.eu.

Top