Home / Nieuws / Hoxweerd nieuwe naam hoogwaterbrug Maasband

Hoxweerd nieuwe naam hoogwaterbrug Maasband

De inwoners hebben gesproken en de winnaar is: de Hoxweerd. Dat is de naam van de nieuwe hoogwaterbrug in Maasband. De inwoners van Maasband en omgeving hebben met grote meerderheid gekozen voor die naam. Hoxweerd is de aanduiding van het voormalige bosgebied waarin de brug het afgelopen jaar gestalte heeft gekregen.

In totaal zijn er ruim 90 naamsuggesties gedaan door inwoners en leden van de klankbordgroep Meers, waarin vertegenwoordigers van Meers, Maasband, Urmond, de gemeente Stein, Rijkswaterstaat en Natuurmonumenten zitting hebben.

De Hoxweerd is twintig keer ingediend als nieuwe naam. De Vijf Landsheerenbrug is elf keer genoemd. De aanduiding De Euversjtaek (oversteek) is zeven keer aangereikt.

In totaal zijn er 29 namen voor de brug aangereikt na oproepen van Consortium Grensmaas. Een greep uit de inzendingen: Mooder Maas brug, de Bendj (verbinding), De Vijf Heerlijkheden, Ponte Insula, de Maasbanderbrug, de Bampterbrug, de Druëge Vöte (droge voeten)brug, Maasbendj, de Vesjevenger, Bandgeulbrug, Pons Mosae Maes-Maasband, Beemderbrug, Gebrende Stein Brök, en De Maasveldjbrök

Actuele beelden van de brug

Actuele beelden van de brug

Uiteraard wordt de brug voorzien van een bord met de nieuwe naam. Het Consortium kijkt samen met bewoners en andere afgevaardigden in de klankbordgroep naar een geschikt moment om het bord op feestelijke wijze te onthullen.

Overigens gaat het nog wel even duren voordat de brug in gebruik kan worden genomen. De afgraving van het terrein onder de brug moet nog van start gaan en de infrastructuur rond de brug moet nog aangelegd worden.
Voor Lies Janssen-Didden uit Maasband ligt er een presentje klaar. Zij was een van de twintig inzenders van de Hoxweerd en kwam bij loting als winnaar uit de bus van de prijsvraag voor de naam van de brug.

Top