Home / home / Hoogwaterbeveiliging in 2017 een feit

Hoogwaterbeveiliging in 2017 een feit

Consortium Grensmaas heeft de hoogwaterdoelstelling, volgens afspraak, in 2017 gerealiseerd. Concreet betekent dit dat het de regio Zuid-Limburg het nu droog houdt bij identieke waterafvoeren, zoals bij de overstromingen van 1993 en 1995. In die twee rampjaren kwamen grote delen van Limburg blank te staan.
De klimaatverandering, die op termijn extreme waterafvoeren kan opleveren, betekent overigens dat er op termijn ook in Zuid-Limburg aanvullende maatregelen nodig zijn in en langs de Maas. Zo is met name de stad Maastricht een zwakke schakel in de hoogwaterveiligheid.

Top