Home / Nieuws / Het waarom van de grindmilieus

Het waarom van de grindmilieus

Waarom moet het Consortium nu opnieuw maanden aan de slag in Nattenhoven met graafwerkzaamheden om grindvlakten bloot te leggen?

Dat heeft niets te maken met grindwinning, of de behoefte aan dekgrond, maar alles met een extraatje voor de natuur. Huub Joosten, coördinator natuurbeheer bij Natuurmonumenten over de achtergronden van de hoge grindmilieus: “Hoge grindbanken zijn erg zeldzaam in Nederland. Door de hoge ligging overstromen ze zelden en ontstaan open vlaktes waar verschillende bijzondere planten en dieren zich thuis voelen. Denk aan pioniers, zoals vetkruid, ronde ooievaarsbek en ruige anjer. Maar ook planten zoals duifkruid, het grasklokje, de kleine pimpernel en veldsalie.”

vetkruid en veldsalie
Het wit vetkruid. Inzet: de veldsalie

Ook insecten, zoals de blauwvleugelsprinkhaan, het bruin blauwtje en gele luzernevlinder voelen zich thuis op die grindmilieus. De hoge grindbanken vormen een optimale leefomgeving voor bijzondere en zeldzame soorten. Dat zie je ook terug in de natuurgebieden bij Kerkeweerd of bij Borgharen, en willen we in Nattenhoven ook graag realiseren.”

Door de natuur haar eigen gang te laten gaan, vormen de Maas en de aanwezige grazers straks een nieuw landschap. Een landschap waarin water, grindoevers, ruigtes, struwelen, ooibossen met open plekken, struiken, kruiden en gras elkaar afwisselen. Net zoals dat op andere locaties, bijvoorbeeld in Meers, al zichtbaar is. Huub: “Wel is geduld nodig. Na het graafwerk moet de natuur zich stap voor stap gaan ontwikkelen. Dat kost nu eenmaal tijd. Overigens verplaatsen we de aanwezige grazers bij Nattenhoven vóór de start van het graafwerk naar Visserweert en Elba. In het najaar kunnen zij weer naar Nattenhoven lopen via het aaneengesloten natuurgebied.”

Konikpaarden in Nattenhoven
In Nattenhoven zijn de voorbereidende werkzaamheden al aan de gang. De Konikpaarden blijven er stoïcijns onder. Als het echte werk begint, worden ze verplaatst.
Top