Home / Nieuws / Herstel erosieschade Meers

Herstel erosieschade Meers

In opdracht van Rijkswaterstaat gaat Consortium Grensmaas begin mei van start met het herstel van de erosieschade in de Grensmaas ter hoogte van Meers. Daar heeft de rivier opnieuw gaten in de grindbanken veroorzaakt.

Donderdag 7 en vrijdag 8 mei begint het werk met de aanvoer van materieel, zoals kranen en werkkeet. Maandag 11 en dinsdag 12 mei wordt de stortsteen per schip aangevoerd en met vrachtauto’s in depot gezet op het werkterrein van grindbedrijf L’Ortye. Die route loopt vanaf de haven in Stein, de brug over het Julianakanaal en de Maasbanderkerkweg.

De stortsteen wordt vervolgens met dumpers naar de herstellocatie gebracht. Twee kranen zorgen dat de stenen op de juiste plek terecht komen. Het Consortium verwacht dat 2500 tot 3500 ton stortsteen nodig is, afhankelijk van de precieze omvang van de erosie.

Meers
Luchtfoto uit 2019 van locatie Meers


Zoals het er nu naar uitziet, zijn er zo’n honderd vrachtautotransporten nodig om de stortsteen naar de plek te brengen waar de erosie voor schade heeft gezorgd.

Dat gaat ongeveer twee weken duren. Eind mei moet de zaak weer op orde zijn. De transportroute loopt deels door het natuurgebied in Meers. De route is in overleg met Natuurmonumenten uitgestippeld en staat tijdens de werkzaamheden onder ecologisch toezicht. De route is al geklepeld en wordt tijdens de uitvoering ook nauwlettend geïnspecteerd, om te voorkomen dat er zich broedende vogels gaan nestelen.

Twee jaar geleden vergde de erosie in Meers ook al extra ingrepen. Dat leidde tot landelijke publiciteit, omdat de Maas zich toen een nieuwe weg baande en daarmee de grens tussen Nederland en België opschoof.

De werkzaamheden in de bedding van de Maas zijn wel zichtbaar, maar leveren geen overlast op.

Top