Home / Nieuws / Herdenkingsstenen op hun plek

Herdenkingsstenen op hun plek

De stenen die herinneren aan het bereiken van de hoogwaterdoelstelling in november vorig jaar hebben hun definitieve plek gekregen bij de monding van de Geul in Itteren. De stenen liggen op een terpje dat nog afgewerkt moet worden.

De locatie was een idee van Itterenaar Sander Bastings. Pal tegenover de Itterense stenen liggen twee identieke herdenkingsstenen in het zicht op de Vlaamse Maasoever in Herbricht. Daarmee wordt gesymboliseerd dat het werk aan de rivier toch vooral een gemeenschappelijke onderneming is van Nederland en Vlaanderen.

Het is de bedoeling dat de locatie langs de Maas en bij de Geul uitgroeit tot een rust- en mijmerplekje voor de wandelaars in het toekomstige natuurgebied ten noorden van Itteren.

De herdenkingsstenen in Itteren
De herdenkingsstenen in Itteren
Top