Home / Nieuws / Grondverwerving voor project Grensmaas tot nu toe zonder onteigeningen

Grondverwerving voor project Grensmaas tot nu toe zonder onteigeningen

Ooit verkondigde de landbouworganisatie LLTB dat het project Grensmaas betekent dat zo’n 25 agrarische bedrijven het veld zouden moeten ruimen. ,,Uiteindelijk is er geen enkel bedrijf gedwongen moeten stoppen. We zijn erin geslaagd alle landbouwers compenserende gronden aan te bieden. Per saldo hebben bedrijven zelfs nog kunnen uitbreiden.”

Aan het woord is Ad van Mierlo (70). Wie kent hem niet in de agrarische wereld in Zuid-Limburg? Rentmeester uit Susteren. Al jarenlang in de weer met grondaankopen om de uitvoering van het project Grensmaas mogelijk te maken. Nog een handvol aankopen resteren en dan is de cirkel rond.

Van Mierlo is er trots op dat al die grondaankopen tot nu toe zonder onteigening gestalte hebben gekregen. ,,Je bent toch de boodschapper van slecht nieuws. Je moet landbouwers en ook particuliere grondeigenaren verkondigen dat we hun grond nodig hebben. Mijn insteek daarbij is altijd geweest dat we als partijen samen naar oplossingen moeten zoeken.

Samen creatief naar mogelijkheden kijken om bedrijven elders aan grond te helpen. Maatwerk leveren en vooral in goed overleg blijven. Kijken waar je kunt helpen in plaats van aan te koersen op een onteigening. En dat is vooral gelukt, dankzij de onderhandelingsruimte die ik altijd van het Consortium heb gekregen.”

Ad van Mierlo
Ad van Mierlo
Top