Home / Nieuws / Grindopbrengsten in Trierveld blijven achter bij verwachting

Grindopbrengsten in Trierveld blijven achter bij verwachting

De omroep 1limburg grijpt het 15e jaar van de uitvoering van het project Grensmaas aan om in een aantal reportages stil te staan bij de effecten van het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland.

Directeur Kees van der Veeken van Consortium Grensmaas benadrukt in een van de vraaggesprekken dat Limburg met de uitvoering van het project veel extra waterveiligheid en duizend hectare natuur heeft binnengehaald, maar het Consortium met een financiële kater dreigt achter te blijven. De grindopbrengsten in Trierveld blijven ver achter bij de verwachting. In Trierveld zit een miljoen ton minder grind dan verwacht. Het Consortium is al geruime tijd in overleg met de provincie om dat tekort te compenseren door grindwinning onder de geluidswallen aan de noord- en zuidrand van Trierveld. Voor die beperkte afgraving is geen extra tijd nodig.

grindopbrengsten
Een deel van Trierveld is al aangevuld. De grindwinning speelt zich nu nog af aan de noordrand van het gebied.
Top