Home / Nieuws / Grensmaasarchitectuur in Grevenbicht

Grensmaasarchitectuur in Grevenbicht

Hoe kun je de inwoners van Grevenbicht en recreanten van elders nadrukkelijker betrekken bij de toekomstige ontwikkeling van het Grensmaasgebied?
In Grevenbicht zijn drie jonge architecten, Nicole Cloudt, Rob Pohlen en Koen Savelkoul, samen met inwoners en organisaties aan de slag gegaan om een gebiedsvisie op te stellen met een of meer architectonische ontwerpen die in de omgeving geplaatst en gebruikt kunnen worden, zoals een uitkijkpunt of een vogelobservatiepost. Tijdens workshops zijn allerlei ideeën de revue gepasseerd, zoals het behoud van de huidige werkhaven met een recreatieve functie, wandelroutes van Grevenbicht naar Trierveld en sportieve fietsroutes door de natuur.

Trierveld
Een beeld van de huidige werkhaven in Trierveld

Inmiddels is recent het eindplan van de architecten gepresenteerd en aan wethouder P. Meekels van de gemeente Sittard-Geleen aangeboden. Het eindplan gaat uit van het behoud van de huidige werkhaven in Trierveld die bestemd zou moeten worden voor extensieve waterrecreatie. Darbij wordt bijvoorbeeld gedacht aan een passantenhaven voor plezierjachten. Ook de bouw van een klimtoren van Maaskeien, een natuurmuseum en een vogelobservatiepunt zijn voorstellen in het eindplan. Consortium Grensmaas en Natuurmonumenten krijgen het eindplan nog aangeboden met het verzoek bij de inrichting van de locaties Grevenbicht en Trierveld/Koeweide rekening te houden met de suggesties.

Top