Home / Nieuws / Grensmaas moet vervolg krijgen

Grensmaas moet vervolg krijgen

De succesvolle aanpak van het project Grensmaas moet uitgerold worden over het hele rivierengebied van Nederland.

Met de slimme combinatie van delfstoffenwinning, recreatie, woningbouw, landbouw en eventueel ook woningbouw, kan er niet alleen 33.500 hectare riviernatuur ontstaan, maar krijgt de waterveiligheid nieuwe impulsen en blijven de rivieren bevaarbaar bij lage waterstanden in langdurige droge periodes.
Daarvoor pleit ecoloog Gaby Bollen in het blad Puurnatuur van Natuurmonumenten. Onder het motto Vrijheid voor de Rivier roepen Bollen en natuurorganisaties het kabinet op dit jaar een nieuw actieplan te omarmen voor de Nederlandse rivieren: Ruimte voor Levende Rivieren.

Grensmaasnatuur bij Nattenhoven
Grensmaasnatuur bij Nattenhoven

Bollen: “De Grensmaas toont aan welke factoren voor succes zorgen: meer ruimte, betere verbindingen met natuur op land en meer afwisseling in het landschap. Met die basis kun je de natuurlijke processen hun werk laten doen. De planten en dieren komen dan vanzelf.”

Het aantal en soorten planten en dieren in en langs de Grensmaas is inmiddels verdrievoudigd. Een natuurexplosie die mogelijk werd door grindwinning en grootschalig grondverzet van aannemers die de uiterwaarden verlaagden. Met de ruimte die daardoor ontstaan is, kan de natuur zich in alle rijkdom etaleren, zo benadrukt Bollen.

Overigens oordeelt de ecoloog dat er nog volop extra kansen liggen voor de Grensmaas. Door een betere verbinding met de hoger gelegen natuurgebieden in Limburg en door de bosontwikkeling langs de rivier niet te zeer te reguleren. “De Grensmaas wordt pas echt een levende rivier met uitgebreide ooibossen waarin de zwarte ooievaar, de visarend en de zeearend kunnen broeden.”

Blik op de rivierverruiming Itteren vanaf Voulwames
Blik op de rivierverruiming Itteren vanaf Voulwames
Top