Home / Nieuws / Gouverneur en gedeputeerde op werkbezoek bij Consortium

Gouverneur en gedeputeerde op werkbezoek bij Consortium

Gouverneur Emile Roemer en gedeputeerde Michael Theuns (Ruimte, Wonen, Water, Bodem en Leefbaarheid) zijn op werkbezoek geweest bij het project Grensmaas. Dinsdag 18 juli lieten beide provinciebestuurders zich een ochtend lang bijpraten over de resultaten van de uitvoering die inmiddels vijftien jaar aan de gang is.

Onderwerpen die tijdens het uitgebreide bezoek aan Consortium Grensmaas aan de orde kwamen? De aanvullende ingrepen die de komende jaren nodig zijn om de waterveiligheid, ook met het oog op de klimaatverandering, verder te verbeteren, de relatie met de inwoners en de knowhow die het Consortium in huis heeft om ook een bijdrage te leveren aan toekomstige ingrepen in en langs de Maas.

Kees van der Veeken, Michael Theuns en Emile Roemer
Kees van der Veeken, Michael Theuns en Emile Roemer bij de hoogwaterbrug in Illikhoven

Roemer en Theuns, gesecondeerd door een kleine ambtelijke delegatie, bezochten de werklocaties Trierveld en Koeweide en bekeken de hoogwaterbrug, de rivierverruiming en de nevengeul in Illikhoven en Visserweert. Directeur Kees van der Veeken en projectleider Francois Verhoeven zorgden voor tekst en uitleg tijdens het werkbezoek.

Theuns liet na afloop van het werkbezoek weten: “In de praktijk leer je meer dan vanaf papier.” Zijn conclusie over het project Grensmaas? “Waterveiligheid, natuur, economie én wonen komen in het project prachtig bij elkaar.” En de mening van Emile Roemer? “Zo indrukwekkend als Moeder Maas kan zijn, zo indrukwekkend is dit project ook.”

Roemer en Theuns krijgen uitleg over de grindwinning in Trierveld
Roemer en Theuns krijgen uitleg over de grindwinning in Trierveld
Top