Home / FAQ / Wie is de opdrachtgever voor het project Grensmaas?

Wie is de opdrachtgever voor het project Grensmaas?

De uitvoering van het project is bijzonder. Consortium Grensmaas voert het werk voor eigen rekening en risico uit. Het gaat om een zogenaamd zelfrealisatieproject. De overheid is geen opdrachtgever, maar partner. Provincie, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Milieu, verenigd in Rijkswaterstaat Maaswerken zien er op toe, dat het Consortium de afspraken naleeft van het uitvoeringscontract dat in 2005 is ondertekend.

Top