Home / FAQ / Overlegt het Consortium ook structureel met de omgeving?

Overlegt het Consortium ook structureel met de omgeving?

Natuurlijk. Op elke locatie zijn zogenaamde klankbordgroepen actief. Daarin praten delegaties van de bevolking samen met vertegenwoordigers van gemeenten, Rijkswaterstaat en natuurbeheerders met het Consortium over de voortgang van het werk. Die klankbordgroepen zijn overigens niet bedoeld om de uitvoering nog aan te passen. Het werk ligt vast in vergunningen.  

Top