Home / FAQ / Hoeveel mensen werken er aan het project Grensmaas?

Hoeveel mensen werken er aan het project Grensmaas?

Ongeveer 175 mensen. Policy van Consortium Grensmaas is ook dat het bij de uitvoering zoveel mogelijk gebruik maakt van regionale bedrijven.

Top