Home / Nieuws / Europese waardering voor project Grensmaas

Europese waardering voor project Grensmaas

Het project Grensmaas was uit 60 Europese projecten geselecteerd als één van vier voorbeeldprojecten hoe je met delfstoffenwinning tegelijkertijd belangrijke maatschappelijke doelstellingen, zoals hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling, kunt realiseren.

Onder het motto: the project Grensmaas: once disgraced and now embrased toonde Consortium Grensmaas de congresgangers een korte film over de uitvoering en presenteerde de meerwaarde van de grindwinning in de vorm van bijzondere natuurontwikkeling en hoogwaterbescherming.  Ook vertelde het Consortium het publiek over de knelpunten bij de uitvoering, zoals het fenomeen dat een uitvoeringscontract uit 2005 vaak niet meer aansluit bij de ontwikkelingen in de wereld van vandaag.

Grensmaasopera
Generale repetitie voor de bejubelde kranendans van de Grensmaasopera

De wetenschappers bij het congres waren ook onder de indruk van de wijze waarop het Consortium zich manifesteert als maatschappelijk verantwoorde onderneming door bijvoorbeeld ruimte te bieden voor een groot cultureel evenement als de uitvoering van de Grensmaasopera in 2015 in Itteren.

Dat initiatief wordt nu nader geanalyseerd door professor Anna Ostrega van de universiteit Krakow in Polen. Zij gaat bekijken of die wisselwerking tussen cultuur, recreatie en natuurontwikkeling ook toegepast kan worden bij de opwaardering van delfstoffenwinningsgebieden in Polen.

Top