Home / Nieuws / Europese onderscheiding voor project Grensmaas

Europese onderscheiding voor project Grensmaas

Het project Grensmaas heeft opnieuw een Europese onderscheiding in de wacht gesleept.

Een onafhankelijke, internationale jury heeft het project Grensmaas eergisteravond in Brussel de Sustainable Development Award van de UEPG (Union Européenne des Producteurs de Granulats) toegekend.

Het project Grensmaas won de prijs in de categorie Economic contribution / Value added to society.

De jury roemde de grote maatschappelijke meerwaarde van het project in de vorm van hoogwaterbescherming en natuurontwikkeling.

De wijze waarop die doelstellingen op basis van zelfrealisatie zijn bereikt, kreeg veel lof.
Consortium Grensmaas voert het project Grensmaas vanaf 2007 voor eigen rekening en risico uit. De grootschalige ingrepen langs de Maas tussen Maastricht en Roosteren worden betaald met de opbrengst van zand- en grindwinning. De kosten van het project Grensmaas bedragen 700 miljoen euro.

De samenwerking met Rijk, provincie, gemeenten, Waterschap Limburg en Natuurmonumenten tijdens de uitvoering leverde alom complimenten op. Ook het verworven draagvlak in de omgeving kon op een dikke pluim van de jury rekenen.

Vorig jaar werd het project Grensmaas door de Europese Commissie ook als voorbeeldproject naar voren geschoven hoe je brede steun voor aanvankelijk fel bekritiseerde landschappelijke ingrepen kunt verwerven door inwoners open en transparant aan de hand mee te nemen.

Download persbericht europese onderscheiding project Grensmaas

Top