Home / home / Enthousiasme over natuurontwikkeling

Enthousiasme over natuurontwikkeling

Inwoners en wetenschappers zijn enthousiast over de natuurontwikkeling langs de Grensmaas. De belangrijkste uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek Maas in Beeld in 2020 is dat het RivierPark Maasvallei, langs de Limburgse en Vlaamse Maasoevers, hard op weg is uit te groeien tot een van de meest bijzondere natuurgebieden in West-Europa. Op termijn worden jaarlijks een miljoen wandelaars en fietsers verwacht die komen genieten van de Grensmaasnatuur.

Top