Home / Nieuws / Consortium verzoekt om verlenging uitvoering

Consortium verzoekt om verlenging uitvoering

Consortium Grensmaas heeft de overheid verzocht om verlenging van de uitvoering van het project Grensmaas met maximaal drie jaar. De werkzaamheden in die extra periode, tot 31 december 2027, spelen zich alleen af op de locatie Trierveld en de zogenaamde banaan in Koeweide ten noorden van Schipperskerk.

De verlenging van de uitvoering is nodig omdat er als na-ijleffect van de economische crisis tussen 2010 en 2016 een achterstand in de grindafzet is ontstaan van zo’n zeven miljoen ton. Die achterstand kan binnen de huidige uitvoeringstermijn, die loopt tot 31 december 2024, niet meer worden ingehaald.

Haven Trierveld
Haven Trierveld

De provincie, de gemeente Sittard-Geleen en Rijkswaterstaat Maaswerken nemen een positieve grondhouding in over het verzoek. De omgeving is via huiskamergesprekken, infobrieven en een vergadering van de klankbordgroep geïnformeerd.

Bij de bewoners is breed draagvlak voor de extra uitvoeringstermijn. Zo heeft de klankbordgroep unaniem ingestemd met de verlenging van het project. In september wordt er nog een infoavond voor de bewoners van Schipperskerk, Illikhoven/Visserweert en Grevenbicht georganiseerd.

Top