Home / Nieuws / Consortium naar Maasband en Meers

Consortium naar Maasband en Meers

Consortium Grensmaas gaat deze maand weer de boer op. In Maasband en Meers staan op 21 en 26 juli infoavonden op stapel om de bewoners bij te praten over de kadeversterkingen die voor volgend jaar op de planning staan. De inwoners worden ook geïnformeerd over de actuele stand van zaken rond de uitvoering van het project Grensmaas.

De locatie Meers wordt overigens uitgevoerd door de firma L’Ortye, als regionale partner in het Consortium. L’Ortye is al sinds 1972 bezig met de zand- en grindwinning in Meers. De onderneming zorgt, onder de vleugels van Consortium Grensmaas, ook voor de rivierbeveiliging en natuurontwikkeling. L’Ortye werkt bij de uitvoering in goede harmonie samen met de bevolking.

De inwoners van Meers en Maasband zijn inmiddels via een persoonlijke brief uitgenodigd voor de infoavonden.

De locatie Meers
De locatie Meers
Top