Home / Nieuws / Consortium herstelt hoogwaterschade

Consortium herstelt hoogwaterschade

In opdracht van Rijkswaterstaat is Consortium Grensmaas gestart met het herstel van de schade aan de oevers van de Maas, veroorzaakt door het extreme hoogwater van juli. De eerste locatie die onderhanden wordt genomen is het talud bij de hoogwaterbrug in Visserweert.

Onderzoek heeft uitgewezen dat het hoogwater op het Maastraject tussen Meerssen en Echt-Susteren op diverse locaties voor forse erosie heeft gezorgd. Stortstenen zijn met de hoogwatergolf meegevoerd, oeverbeschermingen zijn weggespoeld en keerwanddelen zijn verdwenen. Bovendien is er veel zand afgezet langs de oevers door het ontstaan van stroomkuilen in de rivierbodem.

In Grevenbicht hebben die zandafzettingen geleid tot het voortijdig uit de vaart halen van het voetveer. Op diverse locaties zijn ook bomen en struiken ontworteld door de kracht van het sterk stromende water.

schade
Schade aan het talud bij de hoogwaterbrug Visserweert

Het Consortium gaat de komende weken aan de gang met het aanbrengen van nieuwe bestorting, het opruimen van ontwortelde bomen en struiken en het opvullen van de stroomkuilen in de bodem van de Maas.

De locaties van de beschadigde oevers zijn: Geulle aan de Maas, Meers, Maasband, Urmond, Berg aan de Maas, Nattenhoven, Grevenbicht en Visserweert. Tussen de buurtschap Kokkelert en de brug naar Maaseik is de rivieroever ook geërodeerd door het hoogwater. Ook hier wordt de oever hersteld en daar waar nodig voorzien van een nieuwe oeverbescherming.

De werkzaamheden duren tot in december. Voor het opvullen van de gaten in Urmond, Berg aan de Maas en Maasband is zeker 250.000 ton steen nodig. De gaten in de Maasbodem zijn tot tien meter diep.

Zandafzettingen
Zandafzettingen in Grevenbicht
Top