Home / Nieuws / Consortium herstelt erosieschade in Geulle aan de Maas en Borgharen

Consortium herstelt erosieschade in Geulle aan de Maas en Borgharen

Consortium Grensmaas is in Geulle aan de Maas begonnen met het herstel van erosieschade over een lengte van zo’n 450 meter aan de Maasoever. Dat werk duurt ongeveer zes weken.

In de laatste week van oktober wordt ook in Borgharen op een traject van zo’n 200 meter de oever versterkt om verdere afkalving te voorkomen. Dat werk, op verzoek van Waterschap Limburg, duurt zo’n vijf weken.

De erosie in Geulle aan de Maas betekent dat de oever steeds dichter bij de kade van Waterschap Limburg ter hoogte van de Molenweg komt. Om te voorkomen dat het water tot aan de kade reikt en daarmee deze hoogwaterkering aantast, wordt de oever verstevigd met stortsteen.

Geulle
De door erosie bedreigde oever in Geulle aan de Maas

Ofschoon een van de principes van de Grensmaas is dat de rivier vrij spel heeft, is in Geulle aan de Maas en Borgharen de stroomsnelheid te hoog gebleken om de Maas haar gang te laten gaan.

Voor de versteviging van de oever in Geulle aan de Maas zijn minimaal 600 en maximaal 1200 vrachtautotransporten nodig. Het aantal transporten is afhankelijk van nader onderzoek dat moet uitwijzen of stortsteen alleen afdoende is, of dat er ook zand en grind moet worden gebruikt voor het oeverherstel. In Borgharen, ten zuiden van de Bovenstraat, zijn minimaal 400 en maximaal 600 vrachtautotransporten nodig voor de aanvoer van materiaal om de oever te beschermen tegen erosie.

modellering
Het Consortium is in Geulle aan de Maas bezig met de modellering van het nieuwe talud en het graven van een nieuwe geul, die het Maaswater op veilige afstand van de kades houdt. De nieuwe oever wordt versterkt met stortsteen
Top