Home / Nieuws / Consortium Grensmaas partner van Universiteit Maastricht

Consortium Grensmaas partner van Universiteit Maastricht

Consortium Grensmaas gaat samenwerken met de Universiteit Maastricht. Het Consortium wordt een van de partners van de bacheloropleiding Maastricht Science Programme (natuurwetenschappen).

De afgelopen maanden is er veelvuldig overleg geweest welke facetten van het project Grensmaas onderwerp zouden kunnen zijn van wetenschappelijk onderzoek voor de verschillende studierichtingen. Daarbij zijn onderwerpen naar voren gekomen als de ontwikkeling van flora en fauna in de nieuwe natuurgebieden van het project Grensmaas, de structurele aanpak van zwerfafval na hoogwaters, de wijziging van de vismigratie door de ingrepen van het project Grensmaas en inventarisaties van bedreigde flora en fauna zoals de bever en de maretak.

Managing director Fred Offerein van de Universiteit Maastricht: ,,De samenwerking levert over en weer alleen maar voordelen op. Onze studenten krijgen de ruimte om onafhankelijk onderzoek te doen. Consortium Grensmaas kan met de onderzoeksresultaten aan de slag. Het enthousiasme bij ons is zo groot over de vele mogelijkheden die het project biedt voor onderzoek dat we denken aan het opstellen van een meerjarenprogramma.”

Offerein was als topambtenaar van de provincie nog betrokken bij de planafspraken over de uitvoering van het project Grensmaas. Hij is enthousiast hoe het project, ondanks het zware economische tij van de afgelopen jaren, gestalte krijgt en hoe het Consortium de omgeving daarbij betrekt. ,,Als we toen hadden geweten dat het nu zo goed zou gaan, hadden we niet jaren over de plannen hoeven te overleggen.”

Top