Home / Nieuws / Complimenten voor project Grensmaas uit Engeland

Complimenten voor project Grensmaas uit Engeland

De loftuitingen voor het project Grensmaas gaan maar door. Nu is het de Engelse kwaliteitskrant The Guardian die bijna lyrisch verslag doet van de gedaantewisseling van de Grensmaas.

“Zo behoort een rivier eruit te zien. Waar de rivierverruiming gestalte heeft gekregen en de natuur haar gang is kunnen gaan, doemt een landschap op dat je 500 jaar terug in de tijd brengt. Een tijd van ongerepte riviernatuur, zonder vernielingen door menselijk ingrijpen”, zo luidt de conclusie van The Guardian.
Reporter Phoebe Weston van de Engelse krant is vol bewondering over de groene gebiedsontwikkeling rond de Grensmaas. De verslaggeefster was in Borgharen en rept over de aanwezigheid van bevers, otters en oeverzwaluwen. Volgens haar is het een kwestie van tijd dat ook de wolf opduikt in de Grensmaasnatuur.

De Grensmaas bij Geulle aan de Maas; volgens The Guardian een internationale voorbeeldrivier

The Guardian was ook in Trierveld en de krant legt haar lezers uit dat Consortium Grensmaas door de winning van zand en grind grotendeels voor de financiering van de waterveiligheid en natuurontwikkeling zorgt. De journaliste is hogelijk verbaasd dat landbouwers na minnelijk overleg veelal hebben ingestemd met compensatie van grond elders en daarmee ruimte hebben gemaakt voor het project Grensmaas.

De resultaten van het project Grensmaas staan in schril contrast met de ontwikkeling van natuurlijke en veilige rivieren in Engeland. “Wij zitten nog in de denkfase. Door de gecompliceerde wetgeving rond grondeigendommen, zal het in Engeland ook veel moeilijker zijn ruimte voor de natuur te vinden, omdat boeren niet snel te bewegen zijn naar elders te vertrekken.”, aldus The Guardian.

Lees het artikel van The Guardian hier.

Fraai beeld van de Grensmaas bij Meers
Top