Home / home

home

Hoogwaterbeveiliging in 2017 een feit

Consortium Grensmaas heeft de hoogwaterdoelstelling, volgens afspraak, in 2017 gerealiseerd. Concreet betekent dit dat het de regio Zuid-Limburg het nu droog houdt bij identieke waterafvoeren, zoals bij de overstromingen van 1993 en 1995. In die twee rampjaren kwamen grote delen van Limburg blank te staan. De klimaatverandering, die op termijn extreme waterafvoeren kan opleveren, betekent overige...
Lees meer

Enthousiasme over natuurontwikkeling

Inwoners en wetenschappers zijn enthousiast over de natuurontwikkeling langs de Grensmaas. De belangrijkste uitkomst van het wetenschappelijk onderzoek Maas in Beeld in 2020 is dat het RivierPark Maasvallei, langs de Limburgse en Vlaamse Maasoevers, hard op weg is uit te groeien tot een van de meest bijzondere natuurgebieden in West-Europa. Op termijn worden jaarlijks een miljoen wandelaars en fie...
Lees meer

Welkom bij het project Grensmaas

Het project Grensmaas is het grootste rivierproject in uitvoering in Nederland. De werkzaamheden strekken zich uit over een traject van 43 kilometer tussen Maastricht en Echt-Susteren. De uitvoering is in handen van Consortium Grensmaas. In november 2017 heeft het Consortium, geheel volgens afspraak, de belangrijkste maatschappelijke doelstelling behaald. Tienduizenden gezinnen langs de Maas lo...
Lees meer
Top