Home / Nieuws / Bouw brug Maasband in februari 2020 van start

Bouw brug Maasband in februari 2020 van start

De aanleg van de hoogwaterbrug tussen Maasband en Meers gaat in februari 2020 van start met het uitzetten van het werkterrein. Een maand later begint de feitelijke bouw van de brugpijlers.

Het is de tweede hoogwaterbrug die het Consortium realiseert. In 2017 is de hoogwaterbrug tussen Visserweert en Illikhoven gebouwd.

De aanleg van de brug in Maasband, in combinatie met de komst van nieuwe kades, duurt zo’n vijftien maanden. Bij Maasband wordt een nevengeul van de Maas aangelegd om de afvoer bij hoge waterstanden meer ruimte te geven.

In januari informeert Consortium Grensmaas de inwoners van Meers, Maasband en Urmond over de werkzaamheden. Het Consortium zorgt ervoor dat de inwoners tijdens de aanleg van de brug snel en zonder drempels antwoord op hun vragen en opmerkingen krijgen. Daartoe worden onder meer met regelmaat inloopuurtjes georganiseerd en kunnen inwoners ook terecht in een keet die bij de entree van Maasband wordt geplaatst.

Het ontwerp van de brug is in overleg met de bewoners en de gemeente tot stand gekomen.

Consortium Grensmaas heeft intern het startschot gelost voor de voorbereidende werkzaamheden van de bouw van de brug.

brug bij Maasband
Impressie van de brug bij Maasband
Top