Home / Nieuws / Atelier over Trierveld

Atelier over Trierveld

Het Trierveld wordt een bijzonder gebied langs de Maas, met een combinatie van landbouw, cultuurlandschap en natuur.

Consortium Grensmaas werkt op dit moment aan een voorstel voor de inrichting van het Trierveld dat mede gebaseerd is op ruim 50 suggesties die vorige maand door bewoners zijn ingebracht tijdens een ontwerpatelier, dat door zo’n 40 bewoners en afgevaardigden van belangenorganisaties is bijgewoond.
Belangrijkste voorstellen voor Trierveld? Een bos, een waterpartij, struin- en open natuur, wandelpaden, fietspaden op de dijken, rustplekken en een Kingbeek die deel uitmaakt van de natuur met een nieuwe monding in de Maas ter hoogte van Illikhoven.

Beeld van het ontwerpatelier

Het zuidelijk deel van het Trierveld krijgt een landbouwstemming met percelen met veel struweel, terugkeer van enkele oude veldweggetjes en behoud van het huidige uitkijkpunt aan de rand van Schipperskerk, zo luiden enkele andere voorstellen. Ook zijn er pleidooien om (delen van) Trierveld vrij te houden van Konikpaarden en Gallowayrunderen.
Over het inrichtingsvoorstel voor Trierveld wordt begin volgend jaar teruggekoppeld naar de omgeving.
De inrichting van het Trierveld krijgt over vijf tot zes jaar z’n beslag.

Top