Home / Nieuws / Atelier over inrichting Trierveld

Atelier over inrichting Trierveld

Consortium Grensmaas organiseert dinsdag 18 mei vanaf 19 uur een atelier over de toekomstige inrichting van Trierveld. Het is de bedoeling dat dat gebied een gecombineerde landbouwfunctie en natuurbestemming krijgt.

Tijdens het atelier kan iedereen ideeën aanreiken en suggesties doen voor de inrichting van het gebied. Op basis van die inbreng wordt er een inrichtingsplan gemaakt dat op een zo breed mogelijk draagvlak kan rekenen. In verband met de coronavoorschriften wil het consortium kunnen garanderen dat deelnemers aan het atelier voldoende en veilige onderlinge afstand kunnen houden. Met het oog daarop worden belangstellenden voor het atelier verzocht om zich via info@grensmaas.nl aan te melden voor deelname. Afhankelijk van de belangstelling wordt het atelier eventueel in meerdere sessies opgedeeld. De locatie wordt begin mei bekend gemaakt.

Top