Home / Nieuws / Atelier Meers

Atelier Meers

Zo’n 70 belangstellenden hebben maandag 17 april tijdens een atelier bij dorpsvoorziening Bie Gerda in Meers suggesties aangereikt voor de inrichting van het toekomstige natuurgebied langs de Maas in Meers, Maasband en Urmond.

Ofschoon het nog een kleine twee jaar duurt voordat het werk op die locatie klaar is, wilde het consortium toch al de wensen inventariseren van de inwoners. Voldoende rustpunten, een oversteekmogelijkheid bij de hoogwatergeul, infoborden over de historie van het gebied, een struinpad langs de Maas, voldoende ruimte op fietspaden, terugkeer van het bruggetje over de Ur en aansluiting van het gebied rond de vijver in Meers op de nieuwe Grensmaasnatuur zijn slechts enkele van de tientallen suggesties die tijdens het atelier op tafel kwamen. Consortium Grensmaas koppelt met de uitkomsten van de bijeenkomst terug naar de omgeving en beoordeelt met alle partners welke wensen uitvoerbaar zijn.

atelier in Meers
Veel belangstelling voor atelier in Meers
Top