Home / Nieuws / Archeologisch onderzoek in Illikhoven

Archeologisch onderzoek in Illikhoven

Bij oriënterend archeologisch onderzoek in Illikhoven zijn de funderingsresten gevonden van een boerderij. Het gebouw dateert waarschijnlijk uit de 18e eeuw. De boerderij met erf is in de loop van de 19e eeuw verdwenen.

Zeer waarschijnlijk zijn toenmalige overstromingen van de Maas de reden voor sloop, zo concluderen de archeologen Jan Roymans en Rik Vaessen van RAAP Archeologie. Tijdens het onderzoek is ook een aantal koperen munten gevonden, die ook dateren uit de 18e eeuw. De archeologen hebben achterhaald dat de bakstenen boerderij in 1830 eigendom was van een zekere Arnold Leuns.

munt
Een van de gevonden munten

Het archeologisch onderzoek is de voorbode van de aanleg van de nieuwe monding van de Kingbeek ter hoogte van Illikhoven. Overigens is de daadwerkelijke verlegging van de monding pas voorzien eind 2023, begin 2024.

Top