Home / Nieuws / Afsluiting Ruitersdijk

Afsluiting Ruitersdijk

Van maandag 5 tot en met vrijdag 9 december 2016 wordt de Ruitersdijk tussen Schipperskerk en Illikhoven afgesloten voor alle verkeer.

De maatregel is nodig in verband met de aanleg van een ongelijkvloerse kruising met een onderdoorgang voor het fietsverkeer bij de Ruitersdijk ter hoogte van de zuidelijke geluidswal bij Schipperskerk.

Die werkzaamheden maken deel uit van de uitvoering van het project Grensmaas in Trierveld / Koeweide: de combinatie van hoogwaterbescherming, natuurontwikkeling en grindwinning in Zuid-Limburg. Dat werk wordt uitgevoerd door Consortium Grensmaas.

Voor het toekomstige transport van zand en grind uit Nattenhoven en Grevenbicht wordt in Trierveld een geasfalteerde werkweg aangelegd. Die transporten mogen geen hinder opleveren voor het reguliere verkeer. De vrachtauto’s rijden straks over die ongelijkvloerse kruising, terwijl fietsers ongehinderd van de onderdoorgang gebruik kunnen maken.

Het fietsverkeer dat van de Ruitersdijk gebruik maakt, wordt omgeleid via de Parallelweg, de Ruitersbaan en / of Illikhoven. De omleidingsroute wordt aangegeven via borden.

Voor eventuele vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren bellen naar Consortium Grensmaas via de gratis informatielijn: 0800-6227 777 of 046- 481 99 30.
Mail: info@consortiumgrensmaas.nl

U kunt het bericht ook downloaden.

Top