Home / Nieuws / Afscheid van Klankbordgroepen Borgharen/Itteren en Bosscherveld

Afscheid van Klankbordgroepen Borgharen/Itteren en Bosscherveld

Consortium Grensmaas neemt dit jaar officieel afscheid van de werklocaties Itteren, Borgharen en Bosscherveld.

In Borgharen is in 2015 het werk aan de rivier al beëindigd. In Itteren en Bosscherveld is de uitvoering vorig jaar afgerond. Op verzoek van de bewoners van die locaties is het overleg in de klankbordgroepen door het consortium voortgezet. Dat biedt de bewoners immers de gelegenheid om ook periodiek overleg te plegen met de gemeente, Staatsbosbeheer en Waterschap Limburg, die eveneens in de klankbordgroepen vertegenwoordigd zijn. De klankbordgroepen worden echter niet opgeheven. De gemeente Maastricht neemt het voorzitterschap van het consortium over als podium voor structurele contacten met de inwoners. De klankbordgroepen Itteren/Borgharen en Bosscherveld worden wel samengevoegd tot één overlegorgaan.

Hartelstein
Kasteelhoeve Hartelstein was jarenlang de vergaderlocatie van de Klankbordgroep Itteren en Borgharen

De brede bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsvisie Borgharen en Itteren (OBI) heeft in een terugblik inmiddels ook uitgebreid stilgestaan bij het naderende afscheid van het consortium. De OBI spreekt daarbij met name veel waardering uit voor de transparantie en bereikbaarheid van het consortium.

De twee klankbordgroepen in Meers en Sittard-Geleen/Stein/Echt-Susteren (voor de locaties Trierveld/Koeweide en Visserweert) blijven nog tot 2027 actief. Eerder werd de klankbordgroep Geulle aan de Maas al ontbonden in verband met de afronding van het werk.

Top