Home / Nieuws / 24 jaar na Maasoverstroming is hoogwaterbescherming een feit

24 jaar na Maasoverstroming is hoogwaterbescherming een feit

De vlag kan uit: hoogwaterbescherming een feit

De overstroming van de Maas in 1993 is bijna 24 jaar geleden. In januari 1995 zorgde een nieuwe overstroming opnieuw voor veel emotie in Limburg. De totale schade bedroeg meer dan 200 miljoen euro.

Nu kan eindelijk de vlag uit. Na bijna tien jaar werk aan de rivier heeft Consortium Grensmaas de hoogwaterdoelstelling bereikt. Zuid-Limburg is er veel veiliger op geworden. Bij gelijke waterafvoeren als tijdens die rampzalige kerstdagen van 1993 houden tienduizenden bewoners in dorpen en steden de Maas nu buiten de deur. Geen taferelen meer van ontredderde, geëvacueerde mensen, ondergelopen woningen en verdronken vee.

Consortium Grensmaas heeft in 2005 met de overheid afgesproken dat in Zuid-Limburg uiterlijk 31 december 2017 het sein op veilig kan. Die afspraak is het Consortium nu al nagekomen en daarmee is de belangrijkste maatschappelijke doelstelling van het project Grensmaas gehaald. Dat succes is mede terug te voeren op de goede samenwerking met Rijkswaterstaat Maaswerken, de partner van de overheid bij de uitvoering.

overstroming 1993 en 1995
Deze beelden zijn verleden tijd als waterstanden van 1993 en 1995 zich opnieuw voordoen
Top