Home / Nieuws / 1,4 miljoen voor onderzoek effecten Grensmaas

1,4 miljoen voor onderzoek effecten Grensmaas

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek heeft 1,4 miljoen euro ter beschikking gesteld voor onderzoek naar ecologische, sociale en economische aspecten van het project Grensmaas. Het project Grensmaas is een van de vier projecten die geselecteerd zijn in het kader van de zogenaamde Living Labs in the Dutch Delta.

Onder het motto Grenzen verleggen bij de Grensmaas gaan onderzoekers van universiteiten en hogescholen in het werkgebied van Consortium Grensmaas aan de slag. Ze willen onder meer antwoord krijgen op de vraag hoe duurzaam en veerkrachtig de hoogwaterbescherming en de natuurontwikkeling, gefinancierd door de opbrengst van grindwinning, in de toekomst zijn met het oog op bijvoorbeeld de klimaatverandering.

In totaal was er 4,6 miljoen euro ter beschikking voor de vier Living Labs, die deel uitmaken van het Nationaal Kennis- en Innovatieprogramma Water en Klimaat. Bij de drie overige onderzoeken staan de kustbescherming en het kustbeheer centraal.

rivierverruiming
Hoe duurzaam is de hoogwaterbescherming? De rivierverruiming bij Itteren
Top